Immersion France > Slovaquie
 
nová aplikácia pre ľahší výber jazykovej stáže vo Francúzsku
FLE, Slovaquie
Mathias Fekl, francúzsky štátny tajomník pre zahraničný obchod, cestovný ruch a krajanov, uviedol oficiálne do života 25. januára 2016 novú aplikáciu "Immersion France", ktorú vyvinula agentúra Campus France.

"Immersion France" umožňuje spojiť jazykový pobyt so spoznávaním francúzskej spoločnosti, kultúry a gastronómie, ako aj so športovými a zábavnými aktivitami.

Aplikácia je dostupná pre používateľov mobilných telefónov spoločnosti Apple a čoskoro bude aj pre operačný systém Android. Osobný asistent Vám pomôže vybrať jazykový pobyt, ktorý bude zodpovedať Vašej jazykovej úrovni, zadanej dĺžke pobytu, požadovaným kritériám na ubytovanie a kultúrne podujatia.

"Immersion France" umožňuje výber z pomedzi 100 jazykových centier, ktoré získali fr. značku kvality Unosel, Qualité Office alebo Qualité FLE, ako aj z univerzitných zariadení, ktoré sú členmi Fóra Campus France.

Bližšie informácie : http://www.campusfrance.org/fr/dossier/immersion-france