Campus France Slovensko, IUFS a Science po Dijon na veľtrhu Akadémia & Vapac
Campus France, Slovaquie

21. ročník veľtrhu Akadémia & Vapac sa bude konať od 10. do 12. októbra 2017 v Národnom tenisovom centre v Bratislave. Ak máte záujem o štúdium vo Francúzsku, navštívte náš stánok!

Poskytneme Vám informácie o postupe pri zápise na francúzske univerzity, informácie o ponuke štipendií francúzskej vlády, ako získať ubytovanie na internáte a pod. Tí čo budú mať záujem o štúdium na Slovensku s možnosťou výučby vo francúzskom jazyku sa môžu obrátiť priamo na zástupcov Francúzsko-slovenského univerzitného inštitútu. Záujemcovia o štúdium na Sciences po vo Francúzsku môžu návštevou nášho stánku klásť otázky priamo na pána riaditeľa dižonského kampusu pána Lukáša Maceka.

Podrobnejšie informácie : 

Oficiálna stránka veľtrhu 

Facebook veľtrhu