Vo Francúzsku môžu študenti všetkých štátnych príslušností požiadať o špecifický príspevok štátu na bývanie. Francúzsko je jedinou európskou krajinou, ktorá ponúka takúto pomoc.

Zahraniční študenti sa môžu uchádzať o príspevok na bývanie rovnako ako francúzski študenti. Bol vytvorený s cieľom kompenzovať relatívne vysoké ceny bývania vo Francúzsku.

Výška príspevku je vyrátaná na základe výšky nájmu a študentských prijímov, pričom každá žiadosť sa posudzuje individuálne. Študent nezískava tento príspevok automaticky.

O príspevok na bývanie môžete požiadať v prípade, ak spĺňate nasledujúce tri podmienky:

  • máte ubytovanie a je možné vydokladovať adresu a výšku nájmu
  • ste zaevidovaný v systéme povinného sociálneho zabezpečenia študentov („Sécurité sociale“)
  • máte založený vo Francúzsku bankový účet na Vaše meno, keďže príspevok je vyplácaný každý mesiac priamo na účet.

V prípade, ak bývate v spoločnom podnájme, môže každý nájomca dostať príspevok na bývanie pod podmienkou, že jeho meno figuruje na nájomnej zmluve. Každý si v danom prípade podáva individuálnu žiadosť. Pokiaľ ide o snúbencov, podáva sa len jedna žiadosť.

Žiadosť o finančný príspevok sa vyplňuje priamo na internetovej stránke Pokladnice pre rodinné príspevky (Caisse d'allocation familiale, CAF) do troch mesiacov od ubytovania sa.

Bližšie informácie nájdete tu.

Existujú dva základné druhy príspevkov na bývanie:

ALS (Allocation de Logement Sociale)

Ide o príspevok poskytnutý pod podmienkou stáleho ubytovania. Tento príspevok môžu dostávať študenti, ktorí sú ubytovaní na internáte alebo v univerzitnej rezidencii, v prenajatej garsónke alebo byte.

APL (Aide Personalisée au Logement)

Tento príspevok sa poskytuje len vtedy, keď vlastník prenajímaného ubytovania podpísal zmluvu s príslušným štátnym úradom. Na rozdiel od príspevku ALS sa vypláca vlastníkovi, pričom nájomník platí len rozdiel medzi výškou nájomného a výškou príspevku.