Súkromný podnájom > Slovaquie
 
V tomto článku sa dozviete bližšie informácie o súkromnom podnájme.

Súkromný podnájom Vám ponúka možnosť vybrať si miesto a typ bývania a zároveň Vám umožňuje zúčastňovať sa rôznych aktivít v centre mesta. Tento druh bývania vyhovuje skôr samostatným študentom, ktorí sa vedia spoločensky dobre integrovať.
Prenájom sa uskutočňuje buď priamo cez vlastníka, prostredníctvom realitného agenta, či realitné kancelárie. Ak Vám prenájom bytu sprostredkuje realitný maklér, poplatok za sprostredkovanie sa zvyčajne pohybuje vo výške Vášho mesačného nájmu. Ponúkané byty môžu byť zariadené alebo nezariadené. Je zvyčajne veľmi ťažké, ba až nemožné nájsť ubytovanie tohto typu pred Vaším príchodom do Francúzska, ak tam nemáte na niekoho kontakt.

Pomoc pri hľadaní ubytovania Vám po príchode do Francúzska môže poskytnúť ubytovacie oddelenie Vašej školy, alebo na Oddelenie pre zahraničných študentov, ktoré existujú v mnohých univerzitných mestách.

Obyčajne sa podpisuje zmluva o podnájme na jeden rok. Nájomca môže vypovedať zmluvu pred uplynutím doby uvedenej v zmluve o prenájme s trojmesačnou výpovednou lehotou v prípade nezariadeného bytu a jednomesačnou výpovednou lehotou ak ide o zariadený byt.

Nájsť ručiteľa je často problematické. V niektorých mestách alebo regiónoch zavádzajú inštitúcie alebo miestne úrady opatrenia, ktoré túto záruku nahrádzajú.

Individuálne oznamy o možnostiach bývania môžete nájsť na ubytovacom oddelení Vašej školy, na Oddeleniach pre zahraničných študentov v danom meste alebo v príslušnom regionálnom univerzitnom a školskom centre (CROUS).


Spoločný podnájom (colocation)

Tento spôsob ubytovania je čoraz viac rozšírenou alternatívou bývania. Spoločný podnájom sa zakladá na zdieľaní bytu alebo domu s viacerými študentami. Je často lacnejší ako samostatné bývanie a može byť spôsobom, ako ľakho spoznať francúzskych a iných zahraničných študentov.

Každý nájomca môže získať príspevok na bývanie, a to v prípade, že jeho meno je uvedené v nájomnej zmluve. 


Užitočné informácie :

Nájom : Výška nájomného sa líši v závislosti od kvality ubytovania, miesta a ponúkaných výhod. V Paríži sú mesačne nájmy drahšie v priemere o 20 eur na m2, v iných mestách sú vo všeobecnosti nižšie.

Záloha : v hodnote mesačného nájomného

Ručenie : povinný  ručiteľ, ktorý býva na území Francúzska. Pri tomto type ubytovania je potrebné predložiť zálohu, ktorá zaručuje vyplatenie nájomného. Mesačné príjmy musia celkovo dosiahnuť trojnásobok ceny nájmu. V prípade štipendistov francúzskej vlády a doktorandov, ktorí podpísali doktorandské zmluvy môže štát poskytnúť istotu a zaručiť zaplatenie nájomného a nákladov súvisiacich s bývaním.

Rezervácia na diaľku : Je možné, ak sa dohodnete s majiteľom bytu a zaplatíte vopred určitú sumu. Vo všeobecnosti sa však tento spôsob neodporúča, pretože v prípade, ak sa rozhodnete inak, preddavok za rezerváciu Vám nemusí byť vrátený.

Príspevok na ubytovanie pre študentov : možný, pokiaľ bývanie spĺňa normy stanovené právnymi predpismi (najmenej 9 m2).