Campus France, Slovaquie
Campus France Slovaquie a participé à la 21ème édition du salon étudiant Akademia & Vapac à Bratislava du 10 au 12 octobre 2017
Campus France, Slovaquie
Campus France Slovensko, IUFS a Science po Dijon na veľtrhu Akadémia & Vapac
Attractivité, Slovaquie
Od inaugurácie platformy France Alumni Slovensko už ubehol jeden rok
Attractivité, Slovaquie
Un an après le lancement du réseau France Alumni en Slovaquie
Paríž, 29 január až 3. február 2017 Ivan Grega a Ema Paľová reprezentovali Slovensko na Týždni mladých vedecký talentov v Paríži
Ema Paľová et Ivan Grega à la Semaine des jeunes talents scientifiques !
Vivre en France, Slovaquie
Študovali ste alebo pracovali vo Francúzsku, absolvovali ste tam Erasmus pobyt alebo odbornú prax, vedecký pobyt ? Predĺžte si Vašu skúsenosť z pobytu, zaregistrujte sa na France Alumni a nezabudnite uviesť „Slovensko“ ako krajinu trvalého pobytu!
Bourses, Slovaquie
Program PRESTIGE pre vedeckých pracovníkov
Bourses, Slovaquie
PRESTIGE Post-Doc : Programme co-financé par l'Union Européenne et coordonné par Campus France

Pages