Možnosti štúdia Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » vo Francúzsku.
Bourses, Slovensko

Uchádzači musia spĺňať nasledovné podmienky:

  •  Mať slovenské občianstvo;
  • Byť v poslednom ročníku inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2016/2017 v odbore pozemné stavby, inžinierske stavby alebo architektúra
  • Mať dobrú úroveň francúzskeho a/alebo anglického jazyka (minimálne B2). (možnosť navštevovať intenzívny kurz francúzskeho jazyka pred nástupom na pobyt)

 Žiadosť

 Žiadosť o štipendium musí obsahovať:

  • Štruktúrovaný životopis vo francúzskom alebo anglickom jazyku ;
  • Motivačný list vo fr. alebo anglickom jazyku so zameraním na Vaše budúce povolanie a záujem o prácu v spoločnosti ISK alebo Cesty Nitra.
  • žiadosť treba zaslať na: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr do 23. júna 2017

Výhody vyplývajúce zo štipendia

 

  • Úhrada pobytových nákladov (ubytovanie a strava) počas štúdia vo Francúzsku ako aj zdravotného poistenia;
  • Povinná prax v spoločnosti COLAS
  • Štatút štipendistu francúzskej vlády a z neho vyplývajúce výhody (zabezpečenie ubytovania, oslobodenie od zápisného, nákup odbornej literatúry atď).

 

Výberové konanie

 

- Predvýber na základe žiadosti plus 20 minútový pohovor so zástupcami spoločnosti COLAS a Francúzskeho veľvyslanectva v SR

- Prijímacie konanie na úrovni francúzskej školy (Univerzita Cergy Pontoise)

Doplňujúce informácie

martina.saganova@diplomatie.gouv.fr, 00 421 2 59 34 77 41