Offre de Thèse en cotutelle !
Bourses, Slovensko

Štipendium na spoločný francúzsko-slovenský doktorát !

Máte inžiniersky diplom v odbore strojárstvo alebo materiálové inžinierstvo a mali by ste záujem pokračovať v dokotrandskom štúdiu?

L’ISAT (http://www.isat.fr/) a STU (http://www.stuba.sk/) Vám ponúkajú možnosť prihlásiť sa na doktorandské štúdium.

Využite túto príležitosť a zašlite nám Vašu žiadosť!

Bližšie informácie nájdete v dokumentoch v prílohe.