Program PRESTIGE pre vedeckých pracovníkov
Bourses, Slovensko

Program PRESTIGE podporuje medzinárodnú mobilitu vedeckých pracovníkov, kde Francúzsko je aj prijímajúcou a zároveň vysielajúcou krajinou. Zapojiť sa môžu vedci zo všetkých vedných oblastí, ktorí už získali doktorát (PhD.) alebo majú aspoň štvorročnú prax v oblasti výskumu bez vekového obmedzenia alebo štátnej príslušnosti.

Dátumy uzávierok: 30 jún 2016, 30 september 2016 a 31 decembra 2016

Podrobnejšie informácie : ww.prestige-postdoc.fr