Programme PRESTIGE > Slovaquie
 
Program PRESTIGE pre vedeckých pracovníkov
Bourses, Slovensko

Program PRESTIGE podporuje medzinárodnú mobilitu vedeckých pracovníkov, kde Francúzsko je aj prijímajúcou a zároveň vysielajúcou krajinou. Zapojiť sa môžu vedci zo všetkých vedných oblastí, ktorí už získali doktorát (PhD.) alebo majú aspoň štvorročnú prax v oblasti výskumu bez vekového obmedzenia alebo štátnej príslušnosti.

Dátumy uzávierok: 30 jún 2017, 30 september 2017 a 31 decembra 2017

Podrobnejšie informácie : http://www.campusfrance.org/en/prestige

https://magic.piktochart.com/output/21525817-prestige