• Bourses Colas
  Bourses, Slovensko
  Možnosti štúdia Štipendijný program je zameraný na získanie francúzskeho diplomu Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore « Stavebné inžinierstvo » vo Francúzsku (v ponuke sú viaceré školy).
 • Paríž, 29 január až 3. február 2017 Zaujímate sa o vedu a chceli by ste si zmerať svoje vedomosti s mladými kolegami z celého sveta, ako aj s francúzskymi odborníkmi? Zapojte sa do projektu „Týždeň mladých zahraničných vedeckých talentov“ a vyhrajte týždenný pobyt v Universcience Paris, v prvej francúzskej štátnej inštitúcii, ktorej úlohou je propagácia vedeckej, technickej a priemyselnej kultúry.
 • Campus France, Slovensko
  Campus France Slovensko, SFUI a Sciences Po Dijon sa aj tento rok zúčastnia veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akademia & Vapac, ktorý sa bude konať od 11. do 13. októbra v NTC Aréne v Bratislave. Veľtrh je dôležitým podujatím pre stredoškolákov a študentov, ktoré sa koná každý rok začiatkom októbra.
 • Vivre en France, Slovensko
  Študovali ste alebo pracovali vo Francúzsku, absolvovali ste tam Erasmus pobyt alebo odbornú prax, vedecký pobyt ? Predĺžte si Vašu skúsenosť z pobytu, zaregistrujte sa na France Alumni a nezabudnite uviesť „Slovensko“ ako krajinu trvalého pobytu!
 • Bourses, Slovensko
  Program PRESTIGE pre vedeckých pracovníkov
 • FLE, Slovensko
  nová aplikácia pre ľahší výber jazykovej stáže vo Francúzsku