Špičkové školy a vzdelávacie programy

Tento čisto francúzsky termín zahŕňa verejné aj súkromné školy: inžinierske školy a vysoké školy manažmentu, ale aj Écoles normales supérieures (ENS), Inštitúty politických vied (IEP), veterinárske vysoké školy a ďalšie školy rôznych špecializácií.

Tieto školy prijímajú približne 30 000 zahraničných študentov na základe náročných výberových skúšok. Absolventi týchto škôl sa však veľmi rýchlo uplatnia na medzinárodnom trhu práce.

Študijné programy na "Grandes Ecoles" zahŕňajú veľmi často povinnú odbornú prax a výmenné pobyty v zahraničí.

"Grandes Ecoles" vydávajú diplomy, ktoré zodpovedajú európskemu stupňu Master.

Ponúkajú taktiež možnosť získať medzistupňové diplomy alebo špecializované diplomy ako napr. :

  • Bachelor (po 3 alebo 4 rokoch štúdia),
  • Master of Science – MSc (po 4 alebo 5 rokoch štúdia),
  • MBA (Master of Business Administration),
  • Mastère Spécialisé - Ms (po 6 rokoch štúdia).

Na Grandes Ecoles sa množstvo predmetov vyučuje v angličtine.