Paríž, 29 január až 3. február 2017 Ivan Grega a Ema Paľová reprezentovali Slovensko na Týždni mladých vedecký talentov v Paríži

„Týždeň mladých zahraničných vedeckých talentov“ je program mobility pre mladých vedeckých pracovníkov, ktorý vznikol z iniciatívy Universcience – francúzskej inštitúcie, ktorá zastrešuje ďalšie dve múzeá: Cité des sciences et de l’industrie a Palais de la découverte a je pod patronátom prezidenta Francúzskej republiky, pána François Hollanda. Cité des sciences et de l’industrie oslavuje v tomto roku svoje 30. výročie a Palais de la découverte bude v roku 2017 oslavovať už svoje 80. narodeniny.
Enregistrer