Informácie o štipendiách francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 si môžete stiahnuť nižšie:

Prezentácia štipendií

Informácie o štipendiách francúzskej vlády na akademický rok 2017/2018 si môžete stiahnuť nižšie:

Pratické informácie

TYP ŠTIPENDIÍ DĹŽKA POBYTU UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ POTREBNÉ DOKUMENTY KONTAKT
Štipendiá Master 2 10 mesiacov 28.02.17

- Akceptačný list

- Vyplnený  formulár

 

 

 

 

 

Martina Saganová

02/59 34 77 41

Štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov od 1 do 3 mesiacov 28.02.17

- Pozývací list

- Vyplnený formulár

Doktorát pod dvojitým vedením (cotutelle de thèse)

6 mesiacov vo FR a 6 mesiacov na SK počas 3 rokov

28.02.17

- Záväzný list od oboch vedúcich doktorandskej práce

- Vyplnený formulár

Štipendiá COLAS 10 mesiacov 10.02.17

- Životopis vo fr. jazyku

- Motivačný list vo fr. jazyku