Prípravné staže pre úspešné štúdium vo francúzštine > Slovaquie

Prípravné staže pre úspešné štúdium vo francúzštine

 
Prípravné staže pre úspešné štúdium vo francúzštine

Odchádzate študovať do frankofónnej krajiny? Alebo budete študovať po francúzsky? Pripravte sa! Naše novembrové stáže sú zamerané na písanie poznámok, porozumenie prednášok, príprava ústnej prezentácie,...

https://institutfrancais.sk/kurzy-diplomy/specificke-kurzy/


Source: 
https://institutfrancais.sk/fr/cours-certifications/cours-specifiques/