Francúzsky štát hradí na verejných vysokých školách väčšinu nákladov na štúdium, čo predstavuje 10 000 eur ročne na jedného študenta.

Výška zápisného na akademický rok 2014-2015 bola nasledovná:

  • 189,10 eur na bakalárske štúdium
  • 261,10 eur na magisterské štúdium
  • 396,10 eur na doktorandské štúdium
  • 615,10 eur na štúdium na inžinierskych školách

K tejto sume môžu byť prirátané ďalšie poplatky za iné špecifické služby.

Výška zápisného na súkromných školách, hlavne na obchodných školách, je oveľa vyššia (od 3 000 do 10 000 eur).