Tento článok poskytuje všeobecné informácie o štipendiách francúzskej vlády.

Všeobecný postup pre žiadateľov o štipendium francúzskej vlády

1.    Nájsť francúzsku univerzitu alebo vedecké pracovisko, ktoré by Vás mohlo prijať od septembra / októbra príslušného roka (n), prostredníctvom:
●    oddelenia pre spoluprácu a kultúrnu činnosť Francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku(www.institutfrancais.sk)
●    www.campusfrance.org
●    www.education.gouv.fr
●    www.onisep.fr
●    www.cnous.fr

2.    Nadviazať osobný písomný kontakt s Francúzskou univerzitou (s profesorom zodpovedným za daný Master, s riaditeľom vedeckého pracoviska ...)
3.    Predložiť žiadosť o štipendium na Francúzskom veľvyslanectve do konca februára príslušného roka (n+1)
4.    Zúčastniť sa výberového pohovoru v marci - apríli príslušného roka (n+1).

Všeobecné informácie o štipendiách

•    Až na niektoré výnimky sa vyžaduje dobrá znalosť francúzskeho jazyka
•    Poskytnuté štipendium pokrýva pobytové náklady študenta
•    Počas študijného pobytu má štipendista zabezpečené úrazové a nemocenské poistenie
•    Cestovné tam a späť nie je hradené, hradí sa však doprava z Paríža do miesta štúdia
•    Uprednostňujú sa prihlášky v rámci projektov spolupráce medzi francúzskymi a slovenskými inštitúciami
•    Budú uprednostnení tí kandidáti, ktorí ešte nikdy nezískali štipendium francúzskej vlády

Kde nájsť potrebné informácie ?

Existuje viacero organizácií, ktoré pomáhajú študentom zorientovať sa vo francúzskom vysokoškolskom systéme.  Dôležité informácie môžete získať napríklad v nasledovných inštitúciách :
•    Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť francúzskeho veľvyslanectva na Slovensku (Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, tel. :02/59 34 77 41)
•    Kancelária pre študijné a profesné poradenstvo fr. ministerstva školstva Vám môže poskytnúť zoznam publikácií, ktoré vyšli z dielne Riaditeľstva pre vysokoškolské vzdelávanie francúzskeho ministerstva školstva (61/65 rue Dutot, 757 32 Paris, www.education.gouv.fr)
•    ONISEP (Národná informačná kancelária pre štúdium a pracovné zaradenie) vydáva publikácie zamerané na štúdium a pracovné príležitosti. Katalóg vydaných publikácií je možné získať zdarma na adrese : ONISEP, vente par correspondance, BP 86 Longnes, 77423 Marne la Vallée, www.onisep.fr
•    CIO (Informačné centrum pre vysokoškolské vzdelávanie) : Galerie Claude Bernard, La Sorbonne, 1, rue Victor Cousin, 75005 Paris
•    SCUIO (Univerzitné informačné centrum pre vysokoškolské vzdelávanie) sa nachádza na každej univerzite
•    Espace Campus France, ktorý môžno navštíviť osobne v priestoroch knižnice Francúzskeho inštitútu v Bratislave (kontakt : Martina Saganová, 02/59 34 77 41, martina.saganova@diplomatie.gouv.fr alebo: Miroslav Perniš, 02/59 34 77 60, miroslav.pernis@france.sk) .