Potvrdenie zápisu > Slovaquie
 
Po príchode do Francúzska je potrebné vybaviť dve veci, ktoré sú potrebné na bezproblémový pobyt a zodpovedajú požiadavkám francúzskych predpisov o imigrácii. Je to definitívny zápis na vysokoškolskom zariadení, univerzite alebo škole, ktorá Vás predbežne prijala.

Študenti potvrdia zápis na štúdium príslušnej univerzite

Je povinné pre všetkých študentov. Zápis na vysokoškolské štúdium sa uskutočňuje každý rok a jednotlivo pre každého študenta. Na všetkých univerzitách je jednotný postup, iné vysokoškolské zariadenia majú svoje vlastné pravidlá. Na univerzitách sa konečný zápis skladá z dvoch častí:

Adminidstratívny zápis

Prihláška sa vyzdvihuje zvyčajne začiatkom júla. Predloženie požadovaných materiálov a zaplatenie školného sa uskutočňuje v deň určený univerzitou. Zápisné formality sa ukončia vydaním študentského preukazu.


Pedagogický zápis

Táto druhá časť zápisu sa vzťahuje priamo na štúdium a potvrdenie úrovne nadobudnutých znalostí. Na univerzitách je tento zápis bezplatný a odohráva sa priamo na fakulte (Unité de formation et de recherche-UFR), na ktorej ste sa rozhodli študovať Váš odbor.
Na tomto zápise si zvolíte svoj rozvrh, vyberiete si voliteľné predmety a pracovné skupiny, v rámci ktorých budete navštevovať semináre a prednášky, povinné i nepovinné atď.
Niektoré školy majú svoj vlastný postup pri zápise, ktorý oznámia budúcim študentom ešte pred ich príchodom do Francúzska. Treba pozorne sledovať, aké dokumenty škola vyžaduje a byť pripravený na to, že na požiadanie bude potrebné predložiť aj originál.