Ako si nájsť ubytovanie? > Slovaquie
 
Predtým, ako si začnete hľadať ubytovanie, je potrebné zvážiť Vaše finančné možnosti, dĺžku pobytu, typ zvoleného štúdia a na aký druh ubytovania sa zameriavate.

Ceny ubytovania sa veľmi líšia. Pozitívom je, že zahraniční študenti môžu využívať príspevok na bývanie rovnako ako francúzski študenti.

Je samozrejme výhodnejšie nájsť si ubytovanie už pred príchodom do Francúzska. Ak tak urobíte, môžete dostať izbu na internáte ( aj keď tieto miesta sú určené predovšetkým pre štipendistov francúzskej vlády alebo pre študentov v rámci výmenných programov) alebo Vám ubytovanie môže zabezpečiť univerzita, na ktorú ste prijatý.

V opačnom prípade, môže byť hľadanie ubytovania na diaľku veľmi náročné: nebudete mať možnosť ísť osobne navštíviť ubytovacie zariadenia a rozhodnúť sa na základe reálnych skutočností. Rovnako nebude ľahké nájsť ručiteľa a podpísať nájomnú zmluvu.

Na základe týchto dôvodov sa mnohí študenti počas prvých týždňov pobytu vo Francúzsku
rozhodujú pre dočasné bývanie. Počas tejto doby môžu priamo na mieste hľadať trvalé ubytovanie.