Univerzitné internáty > Slovaquie
 
V tomto článku nájdete bližšie informácie o univerzitných internátoch.

Vo Francúzsku sa univerzitné internáty volajú Cités-U a sú v správe verejných inštitúcií tzv. Regionálnych univerzitných a školských centier (Centres Régionaux des Œuvres Universitaires et Scolaires- CROUS). Môžu sa nachádzať v areáli univerzity alebo v meste, pričom ubytovanie je udeľované na základe veľmi prísnych sociálnych kritérií.

Internáty regionálnych univerzitných a školských centier (CROUS) sú najúspornejšou formou bývania : mesačné nájmy sa pohybujú okolo 120 eur za jednolôžkovú izbu  až po 350 eur za garzónku. Počet týchto ubytovacích zariadení je obmedezený a sú výčlenené predovšetkým pre štipendistov francúzskej vlády.

Na základe zmlúv medzi mnohými univerzitami a CROUSom sa izby rezervujú pre zahraničných študentov, ktorí sa zúčastňujú  programov výmeny a spolupráce. Niektoré inštitúcie zabezpečujú rovnako izby pre zahraničných študentov zapísaných v druhom roku magisterského štúdia alebo na doktorandskom štúdiu.
Ak sa Vás niektorý z týchto prípadov týka, obráťte sa na Vašu školu alebo na inštitúciu, ktorá Vám hradí štipendium.

V ostatných prípadoch sú Vaše šance získať ubytovanie cez CROUS obmedzené. Môžete však hneď po príchode podať žiadosť na CROUS, keďže niekedy sa aj v priebehu roka zvyknú na internáte uvoľniť nejaké miesta.

 

Užitočné informácie o univerzitných internátoch :

Nájom : od 120 do 350 eur mesačne podľa typu ubytovania

Záloha : v hodnote mesačného nájmu

Záruka: povinný ručiteľ, ktorý je z Európskej Únie

Príspevok na ubytovanie pre študentov : možný