Práca vo Francúzsku > Slovaquie
 
V tomto článku sa dozviete informácie týkajúce sa možnosti práce vo Francúzsku.

Práca vo Francúzsku počas štúdia :

Každý zahraničný študent má právo pracovať počas štúdia od okamihu jeho zápisu na vysokej škole,pri ktorom získa sociálne zabezpečenie (Securité sociale). Zlepšiť si príjem počas štúdia je niečo úplne normálne a bežné. Práca na polovičný úväzok nepokryje všetky výdavky, v tomto prípade ide len o prilepšenie si. To je dôležité!
Právo pracovať počas štúdia sa týka všetkých študentov vrátane prvákov. Týždenná pracovná doba je približne 35 hodín. Zahraniční študenti majú právo odpracovať najviac 964 hodín ročne.
Vo Francúzsku existuje minimálna pracovná mzda SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance), ktorá je približne 8,86 eur hrubej mzdy (to je suma pred zrazením poistného a príspevkov, ktoré sú okolo 20%) za hodinu práce.

Hľadanie zamestnania
Najľahšie nájde zahraničný študent zamestnanie v týchto oblastiach:

  •   výučba cudzieho jazyka
  •   opatrovanie detí
  •   výpomoc na CROUSe
  •   preklady
  •   zamestnanie v oblasti televízie (propagácia, predaj, ankety)
  •   zamestnanie v oblasti reštauračných služieb, ako kuchár alebo pomocná sila v kuchyniPráca po štúdiu :

Študenti, ktorí majú magisterský diplom alebo jeho ekvivalent, majú právo po ukončení štúdia stať sa zamestnancami francúzskeho podniku (firmy, organizácie). V tomto prípade sa ako slovenský občan riadite smernicami EÚ a Francúzska o zamestnávaní občanov únie, resp. Slovákov vo Francúzsku. Informácie nájdete aj na stránke slovenského Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.