V tomto článku sa dozviete o sociálnom a zdravotnom zabezpečení.
   

Sociálne zabezpečenie (Sécurité sociale)

Sociálne poistenie študenta, či francúzskeho, či zahraničného, je povinné. Prihlásenie sa do sociálnej poisťovne sa uskutoční pri administratívnom zápise na univerzitu zaplatením poplatku: 207 eur v akademickom roku 2012/13. Študenti, ktorí dostali štipendium francúzskej vlády, sú od tohto poplatku oslobodení.

Právo na študentské sociálne poistenie má študent:

1.) ktorý je riadne prijatý na niektorú vysokú školu.
2.) ktorý má 1. októbra daného akademického roka menej ako 28 rokov (tu sú povolené niektoré výnimky tým, ktorí majú veľmi dlhé štúdiá, napr. pri niektorých odboroch v medicíne).
3.) ktorý povinne predloží dokument alebo potvrdenie dosvedčujúce zákonnosť jeho pobytu vo Francúzsku (pobytový preukaz).
Sociálna poisťovňa stanovuje tarify, zvané konvenčné tarify, v rámci ktorých hradí výdavky. Hradenie výdavkov sa pohybuje medzi 60 – 100 % vynaložených nákladov, a to podľa charakteru poskytnutej starostlivosti.

Poisťovne

Je vhodné uzavrieť doplnkové zabezpečenie, ktoré ponúkajú študentské poisťovne. Ide o doplnkové hradenie sociálneho zabezpečenia. Je to fakultatívne doplnkové sociálne poistenie, ktorého počiatočné poplatky sa pohybujú medzi 60 – 300 eur v závislosti od poisťovne a výšky poistenia, ktoré si študent vyberie.
Tieto poisťovne ponúkajú poistenie aj v týchto prípadoch
poistenie zodpovednosti za škody (v prípade spôsobenej tretiemu subjektu)
pre študentov, ktorí majú nad 28 rokov a nemajú študentské poistenie, ponúkajú poistné zmluvy s podobným plnením.
Bližšie informácie môžete získať na požiadanie listom alebo na internetových adresách dvoch najväčších francúzskych študentských poisťovní:

Študentská poisťovňa LMDE: http:/ / www.lmde.fr
Únia študentských poisťovacích spoločností EmeVia : http:/ / www.emevia.fr