Školy a vzdelávacie programy, ktoré spĺňajú najvyššie medzinárodné štandardy

Francúzske obchodné školy (je ich okolo 230) spadajú pod Obchodné a priemyselné komory alebo pod súkromný sektor. Ich študijné programy a pedagogický prístup zodpovedajú vývoju ekonomického prostredia a novým technikám riadenia.

Väčšina programov zahŕňa odbornú prax a opiera so o špičkové technológie. Vďaka dôležitým medzinárodným výmenným pobytom ponúkajú zahraničným študentom ľahké uplatnenie sa na európskom trhu práce.

Diplomy vydávané obchodnými školami sú štátne diplomy v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi.

Poplatky za štúdium na týchto školách sa pohybujú od 3 000 do 10 000 eur ročne.

Vysoké školy manažmentu prijímajú množstvo zahraničných študentov, na základe dosiahnutého vzdelania alebo prijímacích skúšok, aby po 3 rokoch štúdia získali diplom školy. Po ňom môžu nasledovať špecializované študijné programy ako napr. MBA alebo "Mastères spécialisés" (postgraduálne študijné programy).

Niektoré z týchto škôl organizujú samostatné prijímacie konanie pre zahraničných študentov.

Vysoké školy manažmentu sú súčasťou Konferencie "Grandes Ecoles" (CGE).

Na univerzite : Inštitúty podnikového riadenia (IAE)

Inštitúty podnikového riadenia sú vlastne vysoké školy manažmentu na univerzitách. Je ich asi 30. Ich študijné programy pokrývajú celkovú oblasť manažérskych disciplín (marketing, financie, ľudské zdroje, etc). Zameriavajú sa hlavne na bakalárske profesijne orientované programy (licences professionnelles), ale aj na ostatné štátne diplomy (bakalár, magister, doktorát). Každý z inštitútov má svoje vlastné špecifiká.