Ubytovanie počas krátkodobého pobytu > Slovaquie
 
V tomto článku nájdete podnetné návrhy o ubytovaní počas krátkodobého pobytu vo Francúzsku.

Krátkodobé ubytovanie

Existuje viacero typov dočasného ubytovania a jedinečnou príležitosťou takéhoto typu je bývanie v rodine. Univerzitné internáty regionálnych univerzitných a študentských centier (CROUS) poskytujú niekedy ubytovanie počas letných mesiacov. V prípade bližšieho záujmu sa môžete informovať v CROUSe v meste, kde plánujete študovať. Rovnako aj súkromné študentské internáty ponúkajú možnosť krátkodobého ubytovania.

Ak plánujete navštevovať kurz francúzskeho jazyka ešte pred začiatkom školského roka bude pre Vás užitočnou informáciou, že takmer každé vzdelávacie centrum s výučbou francúzskeho jazyka pre cudzincov, má k dispozícii ubytovacie oddelenie, ktoré Vám  poskytne informácie o rôznych typoch ubytovania počas Vášho pobytu.

Ubytovanie v rodine

Tento typ ubytovania umožňuje prenajať si zariadenú izbu a je vhodný na krátkodobé pobyty. Často ho využívajú študenti, ktorí navštevujú krátkodobé kurzy francúzskeho jazyka. Vďaka nemu ste zapojený do rodinného života, rýchlejšie sa oboznámite s francúzskou kultúrou  a jazykom a je dobrým základom pre eventuálny študijný pobyt vo Fancúzsku.

Vzdelávacie centrá s výučbou francúzskeho jazyka pre cudzincov často zabezpečujú ubytovanie v rodine na žiadosť študentov, ktorí sa zapísali na ich kurzy.
Existujú tiež špecializované agentúry, ktoré Vám môžu sprostredkovať kontakt s takouto  rodinou. Informácie sú dostupné napríklad na stránke www.sejoursfrancefamille.fr .

Náklady na týždeň sa v Paríži pohybujú od 200 eur (s raňajkami) do 300 eur(  vrátane raňajok a večere) a sú spravidla vyššie ako v ostatných mestách Francúzska.