Pre jeho dostupnosť zahraničným študentom > Slovaquie
 
Francúzske vysoké školy prijímajú viac ako 278 000 zahraničných študentov.

Francúzsko je piatou svetovou hospodárskou veľmocou a v súčasnosti je treťou krajinou sveta v počte prijatých zahraničných študentov. Zahraniční študenti majú vďaka štátnej politike rovnaké práva a výhody ako francúzski študenti. Napríklad: zápisné na školy určuje vláda a je rovnaké pre všetkých študentov. Sociálne výhody sú pre všetkých rovnaké bez ohľadu na štátnu príslušnosť študentov (zdravotné poistenie, príspevky na ubytovanie a podobne).

Výdavky na vysoké školstvo predstavujú približne 23 miliárd eur ročne. V 87 % ide o verejné financie. Do jedného študenta tak štát investuje v priemere 10 800 eur, bez ohľadu na jeho štátnu príslušnosť.

S počtom 278 000 prijatých zahraničných študentov ( 12% z celkového počtu študentov, z toho 25 000 doktorandov) sa Francúzsko v počte prijatých študentov umiestnilo celosvetovo na treťom mieste hneď po USA (535 000) a Veľkej Británii.

Diplomy, ktoré udeľujú francúzske vysoké školy, sú v súlade s európskymi normami a zodpovedajú jednotnému európskemu vzdelávaciemu systému (Bakalár, Magister, Doktorát - „Licence, Master, Doctorat“). Tieto diplomy sú v zahraničí bez problémov uznávané a pozitívne hodnotené.

Štúdium vo Francúzsku je ďalšou možnosťou ako sa naučiť po francúzsky alebo sa vo francúzštine zdokonaliť. Je zároveň príležitosťou pripojiť sa k 250 miliónom francúzsky hovoriacim ľuďom, ktorí používajú jazyk olympijských hier, jeden z oficiálnych jazykov OSN, ako aj úradný a pracovný jazyk Európskej Únie.

 

 

Zahraniční študenti majú rovnaké práva a výhody ako francúzski študenti bez ohľadu na ich štátnu príslušnosť. Za desať posledných rokov narástol ich počet o 75 % !