Umenie a architektúra zastávajú špeciálne miesto v ponuke vysokoškolského štúdia

Umelecké školy

Vo Francúzsku sú vysoké umelecké školy verejné školy s veľmi kvalitnými študijnými programami. Vydávajú štátne diplomy, ktoré je možné získať po troch alebo piatich rokoch štúdia.

Existujú však aj súkromné školy alebo také, čo spadajú pod Obchodné komory. Tieto školy vydávajú svoje vlastné diplomy.

Na všetky umelecké školy je potrebné robiť prijímacie skúšky (výber uchádzačov na základe talentových skúšok, pohovoru alebo na základe zaslanej prihlášky).

Sieť CampusArt

Internetová stránka www.campusart.org umožňuje prístup (za určitých podmienok) na umelecké školy, ktoré sú zapojené do tejto siete a to na bakalársky stupeň štúdia a prvý a druhý rok magisterského štúdia.

Na webovskej stránke nájdete hlavne všeobecné informácie o organizácii štúdia na umeleckých školách, aby ste sa vedeli rozhodnúť, či si zvolíte štúdium na vysokej umeleckej škole, súkromnej škole alebo na univerzite.

Štúdium na týchto školách je zamerané hlavne na kreatívne umenie (« ROBIŤ » umenie, výtvarné umenie, design, vizuálna propagácia, ako aj móda, interiérová architektúra etc…) tieto odbory je možné študovať na Vysokých umeleckých školách (Ecoles supérieures d'art); na univerzitách je možné študovať skôr TEÓRIU umenia alebo manažment umenia (Pozri vysvetlivky tu).

Na školu sa prihlasuje on-line cez CampusArt, kde stačí jedna prihláška pre všetky vami zvolené školy.

Uzávierka na podanie prihlášky je koniec februára a odpoveď o prijatí/neprijatí dostanete koncom apríla. V prípade pozitívnej odpovede pokračujete v príprave pobytu hľadaním ubytovania alebo možného financovania.

Táto služba je poskytovaná úplne zdarma až do momentu, kedy definitívne potvrdíte, že na dané štúdium nastupujete.

Prihlasovanie je možné na celom svete. Krajiny, pre ktoré je povinné vízum na vstup do Francúzska, musia ešte navyše vyplniť elektronickú žiadosť o študentské víza.

Vysoké školy architektúry

Štúdium architektúry je trojstupňové: bakalár, magister, doktorát (LMD):

  • prvý stupeň - bakalár trvá 3 roky; študenti získajú štátny diplom Licence
  • druhý stupeň trvá dva roky; študent získa štátny diplom architekta na úrovni magisterského štúdia (Master)
  • tretí stupeň trvá 3 roky; študent získa doktorát z architektúry.

20 Vysokých škôl architektúry, ktoré spadajú pod Ministerstvo kultúry (a nie školstva), udeľujú po 6. roku štúdia diplom, ktorý im umožňuje vykonávať povolanie architekta: Habilitation à exercer la maîtrise d’œuvre en son nom propre (HMONP).