Campus France na Slovensku.

Campus France je Národná agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva. Campus France Vám ponúka informačný servis, poradenstvo a pomoc pri zápise či prestupe  na francúzsku vysokú školu. Campus France má 190 pobočiek v 110 krajinách sveta vrátane Slovenska.

"Espace Campus France" poskytuje služby v rámci Francúzskeho inštitútu v Bratislave. Sústreďuje sa na pomoc slovenským študentom alebo cudzincom žijúcim na Slovensku, ktorí sa rozhodli pre štúdium vo Francúzsku.

S cieľom uľahčiť mobilitu študentom, ktorí chcú študovať vo Francúzsku, má "Espace Campus France" za úlohu pomáhať a radiť slovenským študentom počas celej prípravy na štúdium vo Francúzsku a to tak, že:

  • im poskytuje potrebné informácie na prípravu vhodného študijného plánu, ktorý by nadväzoval na ich predchádzajúce štúdium
  • im pomáha zvoliť si taký študijný program, ktorý dokážu úspešne zvládnuť
  • ich oboznamuje so študentským životom vo Francúzsku, informuje o štipendiách a rôznych spôsoboch financovania štúdia
  • odpovedá na ich otázky buď priamo v priestoroch "Espace Campus France" alebo prostredníctvom mailu či telefónu

"Espace Campus France" na Slovensku sa taktiež zúčastňuje na veľtrhoch pomaturitného vzdelávania ako sú : AKADÉMIA v Bratislave a GAUDEAMUS v Brne.