Od januára 2010 v ňom nájdete raz za 2 mesiace informácie o dôležitých dátumoch a špeciálnu prílohu o konkrétnych študijných programoch.

Prezentácia

Od januára 2010 v ňom nájdete raz za 2 mesiace informácie o dôležitých dátumoch (napr. uzávierka žiadostí o štipendiá, termíny zápisov na školy a univerzity atď.), aktuálne informácie o francúzskom vysokoškolskom systéme a špeciálnu prílohu o konkrétnych študijných programoch.

Tento bulletin je k dispozícii vo formáte pdf na tejto stránke, alebo prostredníctvom e-mailu. Prihlásiť/odhlásiť sa do/zo zoznamu odberateľov môžete zaslaním žiadosti na adresu : etudier_en_france@france.sk

Posledné vydanie