Predošlé čísla > Slovaquie
 
Môžete stiahnuť tu všetky Predošlé čísla
ČísloVenované
c. 12 - sept. 2012Ako spojiť štúdium s praxou
c.11 - Jun 2012Spraviť si doktorát vo francúzsku
c.10 - april 2012Štúdium výtvarného umenia
c.9 - feb 2012Štúdium na francúzskych obchodných školách
špeciálne čisloštipendií Francúzskej vlády
c.7 - maj 2011Letné univerzity vo Francúzsku
c. 6 - feb 2011Inštitúty politických vied
c.5 - okt 2010Štúdiu v oblasti jadrovej energetiky vo Francúzsku
c.4 - Jul 2010Štúdiu lekárskych a zdravotníckych vied vo Francúzsku
c.3 - maj 2010Programu letných univerzít vo Francúzsku
špeciálne čisloŠtipendiám Erasmus Mundus
c.2 - marec 2010Frankofónnemu štúdiu na Slovensku
c.1 - januar 2010Francúzskemu vysokoškolskému systému