Katalóg študijných programov v anglickom jazyku obsahuje približne 700 možností pre študentov, ktorí neovládajú francúzsky jazyk

Zahraniční študenti majú záujem o štúdium vo Francúzsku nielen pre jeho kvalitu vysokoškolského vzdelávania, ale aj pre francúzsky životný štýl, jeho kultúrne bohatstvo a ľahkú dostupnosť štúdia v ďalších 28 európskych krajinách.
Napriek tomu, že Francúzsko je prvou neanglofónnou krajinou v počte zahraničných študentov, ponúka aj bohaté možnosti absolvovania štúdia v anglickom jazyku. V tomto prípade nie je nevyhnutné, aby študenti ovládali francúzsky jazyk. Získanie diplomu však môžu doplniť o priebežné štúdium francúzštiny, čím získajú ďalšiu výhodu pri uchádzaní sa o prácu nielen v kontexte 75 frankofónnych krajín, ale aj v rámci francúzskych podnikov, ktoré nájdeme po celom svete.

Základné údaje:

85 verejných univerzít
224
inžinierskych škôl
220
obchodných škôl
291
doktorandských škôl
1 200
vedecko-výskumných pracovísk
1
doktorát z 3 získa zahraničný študent

Schéma francúzskych diplomov:

  Štátny diplom
Diplom školy
D
8 rokov
16 semestrov
480 ECTS
Doktorát PhD

 

6 rokov
12 semestrov
  Mastère spécialisé (label)
Master of Business Administration (MBA)
M
5 rokov
10 semestrov
300 ECTS

Master
Master of Science
Inžiniersky diplom

Master of Science
Diplom obchodnej školy a inžiniersky diplom

 

4 roky
8 semestrov
  Master of Science (master za 4 roky)
L
3 roky
6 semestrov
180 ECTS
Licence Bachelor (label)