Štipendiá francúzskej vlády na rok 2018/2019 > Slovaquie
 
Informácie o štipendiách francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019 si môžete stiahnuť nižšie:

Prezentácia štipendií

Informácie o štipendiách francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019 si môžete stiahnuť nižšie:

Pratické informácie

Potrebné dokumenty:

 

TYP ŠTIPENDIÍ DĹŽKA POBYTU UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ POTREBNÉ DOKUMENTY KONTAKT
Štipendiá Master 2 10 mesiacov 31.03.18

- Akceptačný list

- Vyplnený  formulár

Martina Saganová

02/59 34 77 41

Štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov od 1 do 3 mesiacov 31.03.18

- Pozývací list

- Vyplnený formulár

Doktorát pod dvojitým vedením (cotutelle de thèse)

6 mesiacov vo FR a 6 mesiacov na SK počas 3 rokov

31.03.18

- Záväzný list od oboch vedúcich doktorandskej práce

- Vyplnený formulár

Kofinancované Štipendiá 10 mesiacov31.03.18

- Akceptačný list

- Vyplnený  formulár