Doktorandské štúdium > Slovaquie
 
Francúzsky vysokoškolský systém a výskum je otvorený medzinárodnej spolupráci. Rozsah medzinárodnej spolupráce najlepšie ilustrujú francúzske vedecké publikácie - na skoro polovici článkov participuje minimálne jeden zahraničný partner.

Francúzsky výskum je prioritou

Francúzsko investuje do výskumu viac ako 2% HDP, čo predstavuje približne 40 miliárd eur. Na doktorandskom štúdiu je zapísaných okolo 70.000 doktorandov, z toho tretina sú zahraniční študenti a vyše 200.000 vedeckých pracovníkov, z ktorých asi polovica pôsobí na verejných školách a inštitúciách.

Francúzsky výskum prináša významné ocenenia

V roku 2008 získali dvaja Francúzi Françoise Barré-Sinoussi a Luc Montagnier z Ústavu L. Pasteura Nobelovu cenu za medicínu za objavenie retrovírusu, ktorý spôsobuje ochorenie AIDS. Jean-Marie Le Clezio získal v tom istom roku Nobelovu cenu za literatúru. Nobelovu cenu za fyziku a chémiu získali napr. Georges Charpak, Claude Cohen-Tannoudji, Albert Fert alebo Yves Chauvin.

Z 52 držiteľov Fieldsovej medaily za matematiku sú 11 Francúzi. Cédric Villiani a Ngo Bao-Chau ju získali v roku 2010 po Laurentovi Lafforgue a Wendelinovi Werner.

Abelovu cenu, taktiež za matematiku, získali od jej vzniku v roku 2003 už 3 Francúzi: Jean-Pierre Serre, Jacques Tits a Misha Gromov.

Doktorandské štúdium

Vo Francúzsku existuje okolo 300 doktorandských škôl, na ktorých pôsobí 62 000 pedagogicko-vedeckých pracovníkov a to v úzkej spolupráci s 1200 výskumnými pracoviskami.

Vzdelávanie prebieha v rámci vedeckého kolektívu alebo vedeckého pracoviska "Unité de recherche" (UR), ktoré je prepojené na doktorandskú školu (ED), a pod dohľadom vedúceho doktorandskej práce. Doktorandské školy spadajú väčšinou pod Univerzity a spájajú viaceré vedecké kolektívy, ktoré pracujú na rôznych vedeckých zadaniach.

Vo Francúzsku sa obhajuje okolo 10 000 doktorandských prác ročne, pričom podiel zahraničných doktorandov má stúpajúcu tendenciu.

O doktorandské štúdium sa môžu uchádzať všetci študenti, ktorí získali magisterský, inžiniersky alebo jemu ekvivalentný zahraničný diplom. Štúdium trvá obyčajne tri roky a po úspešnej obhajobe doktorandskej práce získajú študenti titul PhD.

Získanie financií na štúdium je často podmienkou na zápis na doktorandské štúdium.

Doktorandské školy

Doktorandské školy spadajú pod vysokoškolské zariadenia a združujú vedecké kolektívy, ktoré zabezpečujú vzdelávanie doktorandov:

  • ponúkajú vzdelávanie na vysokej vedeckej úrovni, odbornú prípravu na budúce povolanie;
  • zabezpečujú vedenie doktorandských prác až po ich obhajobu.


Doktorandi, ktorí sú platení prijímajúcim pracoviskom môžu využívať novozavedené výhody, ktoré im uľahčia pobyt vo Francúzsku (víza a povolenie na pobyt).