Vo Francúzsku existujú ešte ďalšie typy škôl.

Špecializované vysoké školy

Francúzsko je vo svete uznávané v oblastiach ako je gastronómia, hotelové služby, móda, kinematografia…

Vzdelávanie aj v týchto odboroch zabezpečujú špecializované vysoké školy. Ide ďalej o oblasti ako napríklad kreslený film, animácia, videohry, fotografia, performancia alebo žurnalistika, komunikácia a propagácia, zdravotníctvo, sociálna práca, etc.

Tieto školy vydávajú štátne diplomy alebo svoje vlastné diplomy a certifikáty.

Dĺžka štúdia je obyčajne 2 až 5 rokov. Študenti sú prijímaní na základe prijímacej skúšky alebo na základe zaslanej prihlášky.

Katolícke inštitúty (Instituts catholiques)

Katolícke inštitúty vznikli koncom 19. storočia a ide o vysokoškolské zariadenia, ktoré majú multidisciplinárne zameranie. Vo Francúzsku ich je spolu 6: v Lille, v Paríži, v Angers, v Lyone, v Toulouse a v Rennes. Majú podobnú organizáciu ako univerzity a vydávajú taktiež štátne diplomy.