Krátkodobé študijné pobyty > Slovaquie
 
Krátkodobé študijné programy sú zamerané na rýchly vstup na pracovný trh avšak umožňujú aj pokračovanie v štúdiu.

Krátkodobé študijné programy trvajú dva alebo tri roky a zameriavajú sa hlavne na obchodný sektor, priemysel a služby. Zabezpečujú ich inštitúty, ktoré spadajú pod univerzity alebo špecializované školy.

Ich súčasťou je povinná odborná prax v podniku, vďaka ktorej sa vedia absolventi rýchlo uplatniť na trhu práce. Prijímacie konanie býva na týchto školách spravidla náročnejšie.

Le brevet de technicien supérieur (BTS)

BTS je možné získať na stredných odborných školách (lycées professionnels) počas dvojročného štúdia. Môžeme ho pripodobniť slovenskému vyššiemu odbornému vzdelávaniu s tým rozdielom, že vo Francúzsku získate za každý rok štúdia 60 kreditov a po dvoch rokoch môžete pokračovať v štúdiu prihlásením sa do 3. ročníka bakalárskeho profesijne orientovaného štúdia (licence professionnelle). Cieľom dvojročného programu je vzdelávanie stredných odborných kádrov pre približne 145 rôznych odvetví. Vyše 30 % absolventov pokračuje v ďalšom štúdiu na univerzitách, inžinierskych školách alebo na obchodných školách.

Le diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplom DUT je možné získať na 116 Univerzitných technologických inštitútoch (IUT), ktoré spadajú pod univerzity. Štúdium trvá taktiež dva roky, po ktorých sa môžu študenti buď hneď zamestnať alebo pokračovať v ďalšom štúdiu. Až 80% držiteľov diplomu DUT pokračuje v ďalšom štúdiu.

Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

DEUST (Diplom univerzitných vedecko-technických štúdií) je zameraný na odbornú prípravu počas 2 rokov. Ponúkané študijné odbory vznikli na základe miestnych potrieb jednotlivých podnikateľských odvetví a je ich približne 80. Zástupcovia podnikov a miestnych samospráv participovali na tvorbe obsahu študijných programov. Zástupcovia podnikov sa dokonca podieľajú na samotnej výučbe. Absolventi tohto programu môžu taktiež pokračovať v ďalšom štúdiu prihlásením sa do 3. ročníka bakalárskeho profesijne orientovaného štúdia (licence professionnelle).

La licence professionnelle

Bakalársky profesijne orientovaný diplom je možné získať po absolvovaní ročného štúdia. Uchádzači o tento diplom však musia mať za sebou dva roky pomaturitného štúdia, za ktoré získajú 120 kreditov a po absolvovaní "licence professionnelle" získajú ďalších 60 kreditov. Tieto študijné programy vznikli taktiež na základe potrieb jednotlivých pracovných odvetví a na ich tvorbe sa podieľali učitelia aj zástupcovia podnikov, ktorí sú zapojení aj do samotného vyučovacieho procesu. Ak sa chcete po štúdiu rýchlo zamestnať, absolvovanie "licence professionnelle" je najlepšia voľba.