Nájsť si svoj študijný program > Slovaquie
 
Katalóg študijných programov.

Vstup na vysoké školy je možný po ukončení stredoškolského štúdia s francúzskou maturitou alebo s ekvivalentným diplomom.

Licence

L1DU...
1. rok bakalárskeho štúdia
L2DUT, BTS, DU...
2. rok bakalárskeho štúdia
L3
180 ECTS
Licence, Licence professionnelle
3. rok bakalárskeho štúdia

> Zoznam bakalárskych programov

Aktualizácia údajov: informácie sú prebraté z databázy organizácie ONISEP a aktualizujú sa trikrát do roka.
Posledná aktualizácia: máj 2015
Najbližšia aktualizácia: október 2015

Master

M1Maîtrise, Maîtrise IUP,
Master of science (MSc)
1. rok magisterského štúdia
M2
300 ECTS

Master Recherche,
Master Professionnel,
Diplôme d'ingénieur,
Diplôme des écoles de commerce...
2. rok magisterského štúdia

+6

Mastère Spécialisé...
Špecializované postgraduálne programy

> Zoznam magisterských programov

Aktualizácia údajov: informácie sú prebraté z databázy organizácie ONISEP a aktualizujú sa trikrát do roka.
Posledná aktualizácia: máj 2015
Najbližšia aktualizácia: október 2015

Doktorát

Doktorandské štúdium prebieha na doktorandských školách, ktoré združujú vedecko-výskumné kolektívy jedného alebo viacerých vysokoškolských zariadení so zameraním na rôzne vedecké disciplíny.

Doktorát sa realizuje v rámci vedeckého kolektívu alebo na vedeckom pracovisku (unité de recherche), pod dohľadom vedúceho doktorandskej práce, ktorý spadá pod príslušnú doktorandskú školu.

Všetci študenti, ktorí získali magisterský diplom (alebo jeho ekvivalent) sa môžu uchádzať o doktorandské štúdium.

Štúdium trvá z pravidla tri roky a po úspešnej obhajobe doktorandskej práce získa študent titul PhD.

Žiadosť o prijatie na doktorát sa zasiela na doktorandskú školu.

> Zoznam doktorandských škôl

Aktualizácia údajov: informácie sú prebraté z databázy Generálneho riaditeľstva pre vysoké školstvo a aktualizujú sa raz za rok.
Posledná aktualizácia: December 2014
Najbližšia aktualizácia: December 2015

Ďalšie katalógy študijných programov

Programy v anglickom jazyku
Umelecké smery
Krátkodobé programy -
Kultúrne a jazykové pobyty
Francúzska digitálna univerzita -
Výučba cez internet pre všetkých

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financovanie štúdia

> Zoznam štipendijných programov

Aktualizácia údajov: informácie sú aktualizované priebežne osobami zodpovednými za daný program a zverejňované agentúrou Campus France.