Štúdium lekárskych a zdravotníckych vied vo Francúzsku