CNOUS (Centre national des oeuvres universitaires et scolaires-Centrum služieb študentom) má za cieľ podporovať zlepšenie životných a pracovných podmienok študentov.